Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichWSZYSCY RAZEM
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

WSZYSCY RAZEM

Numer FIO: 3209
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Działanie / Obszar: Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Bydgoszcz
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 69,110.00 zł
Druga transza dotacji: 80,880.00 zł