Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichWolontariat rozwija wieś
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Wolontariat rozwija wieś

Numer FIO: 4023
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Federacja Inicjatyw Oświatowych
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Komponent Wolontariatu Długoterminowego
Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 143,595.00 zł
Druga transza dotacji: 274,740.00 zł