Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichUniwersytet Otwarty PRO
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Uniwersytet Otwarty PRO

Numer FIO: 3629
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie PRO
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym
Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 126,900.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł