Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichSzkoła Wspólnego Dawania Siebie
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Szkoła Wspólnego Dawania Siebie

Numer FIO: 3864
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Przyjaciół Ukrainy proUkraina
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DOBRYM PAŃSTWIE
Działanie / Obszar: Rozwój potencjału organizacji pozarządowych
Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 39,919.11 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł