Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichStowarszyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Stowarszyszenia wiejskie w stronę ekonomii społecznej

Numer FIO: 3179
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: dolnośląskie
Powiat: legnicki
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 64,835.00 zł
Druga transza dotacji: 48,545.00 zł