Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich(s)PRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

(s)PRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Numer FIO: 3779
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DOBRYM PAŃSTWIE
Działanie / Obszar: Rozwój potencjału organizacji pozarządowych
Województwo: wielkopolskie
Powiat: jarociński
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 96,930.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł