Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichSpołecznie i ekonomicznie - wspieranie promocji i działalności podmiotów ekonomii społecznej
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Społecznie i ekonomicznie - wspieranie promocji i działalności podmiotów ekonomii społecznej

Numer FIO: 3798
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: STUDIO-IT SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Forma prawna: Spółdzielnia socjalna
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: śląskie
Powiat: Żory
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 145,680.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł