Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichSeniorzy i Młodzież XXI wieku - działania na rzecz społeczności lokalnej
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Seniorzy i Młodzież XXI wieku - działania na rzecz społeczności lokalnej

Numer FIO: 3382
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Rozwoju Świętochłowic
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Działanie / Obszar: Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa
Województwo: śląskie
Powiat: Świętochłowice
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 60,620.00 zł
Druga transza dotacji: 62,020.00 zł