Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichSenior i junior na glinianych nóżkach
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Senior i junior na glinianych nóżkach

Numer FIO: 3499
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Człowiek Sztuki
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Działanie / Obszar: Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: szczecinecki
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 18,990.50 zł
Druga transza dotacji: 12,228.81 zł