Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichSamotny Rodzic - Samodzielny Rodzic
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Samotny Rodzic - Samodzielny Rodzic

Numer FIO: 3902
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Bydgoszcz
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 117,570.36 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł