Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichRzeka wspólnych spraw
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Rzeka wspólnych spraw

Numer FIO: 3753
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych i Społecznych SIES
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym
Województwo: mazowieckie
Powiat: otwocki
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 27,040.00 zł
Druga transza dotacji: 12,520.00 zł