Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichRozwój spółdzielczości socjalnej w Opolu
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Rozwój spółdzielczości socjalnej w Opolu

Numer FIO: 3666
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM BĄDŻ DOBROCZYŃCĄ
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: opolskie
Powiat: Opole
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 135,450.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł