Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichRozwój aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców Lubelszczyzny
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Rozwój aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców Lubelszczyzny

Numer FIO: 3734
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej
Województwo: lubelskie
Powiat: Lublin
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 122,300.00 zł
Druga transza dotacji: 27,690.00 zł