Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichRówne szanse - dobry start - lepsza przyszłość . Kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży przebywających w rożnych formach opieki zastępczej.
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Równe szanse - dobry start - lepsza przyszłość . Kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży przebywających w rożnych formach opieki zastępczej.

Numer FIO: 3738
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Działanie / Obszar: Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 67,504.00 zł
Druga transza dotacji: 82,253.00 zł