Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichPuchar Twierdzy Przemyśl - liga paintballa dla szkół ponadgimnazjalnych Przemyśla
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Puchar Twierdzy Przemyśl - liga paintballa dla szkół ponadgimnazjalnych Przemyśla

Numer FIO: 3113
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: MUKS Azymut
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym
Województwo: podkarpackie
Powiat: Przemyśl
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 43,680.00 zł
Druga transza dotacji: 43,464.00 zł