Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichPrzewlekła Obturacyjna Choroba Płuc Możesz żyć aktywnie
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc Możesz żyć aktywnie

Numer FIO: 3133
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Małopolska Fundacja Pulmonologii w Krakowie
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Działanie / Obszar: Promocja zdrowia
Województwo: małopolskie
Powiat: Kraków
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 40,150.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł