Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichPrzepisowy zwierzak
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Przepisowy zwierzak

Numer FIO: 3905
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: SKAWIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DLA ZWIERZĄT
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
Województwo: małopolskie
Powiat: krakowski
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 39,400.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł