Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichPrzedsiębiorca społecznie zaangażowany - popularyzacja idei społecznego zaangażowania biznesu wśród przedsiębiorców Warmii i Mazur
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Przedsiębiorca społecznie zaangażowany - popularyzacja idei społecznego zaangażowania biznesu wśród przedsiębiorców Warmii i Mazur

Numer FIO: 3764
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
Forma prawna: Inny podmiot
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: Olsztyn
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 134,900.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł