Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichPropagowanie Rozwoju Spółdzielni Socjalnych w Powiecie Dąbrowskim
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Propagowanie Rozwoju Spółdzielni Socjalnych w Powiecie Dąbrowskim

Numer FIO: 3970
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: małopolskie
Powiat: dąbrowski
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 92,580.06 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł