Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichPromocja lekkiej atletyki w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Promocja lekkiej atletyki w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym

Numer FIO: 3257
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Ludowy Klub Sportowy Orkan Ostrzeszów
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym
Województwo: wielkopolskie
Powiat: ostrzeszowski
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 73,940.00 zł
Druga transza dotacji: 67,090.00 zł