Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichPiłka nożna mostem między pokoleniami - Historia i Tradycja naszym kapitałem na przyszłość
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Piłka nożna mostem między pokoleniami - Historia i Tradycja naszym kapitałem na przyszłość

Numer FIO: 3447
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Czuwaj Wiaro!
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym
Województwo: podkarpackie
Powiat: Przemyśl
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 21,653.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł