Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichOmnibus NGO
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Omnibus NGO

Numer FIO: 2820
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pokolenia
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: SPRAWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DOBRYM PAŃSTWIE
Działanie / Obszar: Rozwój potencjału organizacji pozarządowych
Województwo: pomorskie
Powiat: tczewski
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 41,640.00 zł
Druga transza dotacji: 51,740.00 zł