Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichOcalić od zapomnienia
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Ocalić od zapomnienia

Numer FIO: 3520
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Miedznej Drewnianej
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej
Województwo: łódzkie
Powiat: opoczyński
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 20,750.00 zł
Druga transza dotacji: 91,005.00 zł