Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichNASZ GŁOS - szanse debaty
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

NASZ GŁOS - szanse debaty

Numer FIO: 3914
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Gminy Wydminy
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: giżycki
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 17,070.00 zł
Druga transza dotacji: 7,850.00 zł