Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichMistrzowie Kibicowania
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Mistrzowie Kibicowania

Numer FIO: 3908
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Maraton Warszawski
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym
Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 90,000.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł