Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichLOkomotywy
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

LOkomotywy

Numer FIO: 3509
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Teatrikon
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym
Województwo: lubelskie
Powiat: Lublin
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 76,590.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł