Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichLAS -Leśna Akademia Społeczeństwa w Rzeszówku
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

LAS -Leśna Akademia Społeczeństwa w Rzeszówku

Numer FIO: 3735
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rzeszówek
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej
Województwo: dolnośląskie
Powiat: złotoryjski
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 21,600.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł