Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichKreowanie marki lokalnej Ducha Gór
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Kreowanie marki lokalnej Ducha Gór

Numer FIO: 3458
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej
Województwo: dolnośląskie
Powiat: jeleniogórski
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 89,472.33 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł