Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichKlub - Akademia Własnego Rozwoju
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Klub - Akademia Własnego Rozwoju

Numer FIO: 3979
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga Przy Parafii Św.Tomasza Apostoła w Sosnowcu
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Działanie / Obszar: Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
Województwo: śląskie
Powiat: Sosnowiec
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 22,030.00 zł
Druga transza dotacji: 52,070.00 zł