Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichHistoria której możesz dotknąć
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Historia której możesz dotknąć

Numer FIO: 3427
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Czemu By Nie
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE
Działanie / Obszar: Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego
Województwo: podlaskie
Powiat: Białystok
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 90,000.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł