Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichEkonomia społeczna szansą na rozwój społeczności lokalnej
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Ekonomia społeczna szansą na rozwój społeczności lokalnej

Numer FIO: 3474
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Św.Łukasza Na Rzecz Rozwoju Kultury Religijnej
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Toruń
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 199,810.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł