Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichEkonomia Społeczna - Ekonomia Sukcesu
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Ekonomia Społeczna - Ekonomia Sukcesu

Numer FIO: 3136
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL Simplicite In Lex
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: mazowieckie
Powiat: radomski
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 148,590.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł