Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichEKONOMIA SOLIDARNOŚCI
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

EKONOMIA SOLIDARNOŚCI

Numer FIO: 3250
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Centrum Solidarności
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: pomorskie
Powiat: Gdańsk
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 76,550.00 zł
Druga transza dotacji: 111,600.00 zł