Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichEdukacja z motywacją.
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Edukacja z motywacją.

Numer FIO: 3863
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: podkarpackie
Powiat: Rzeszów
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 64,375.00 zł
Druga transza dotacji: 82,270.00 zł