Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichCSR4students
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

CSR4students

Numer FIO: 3620
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: Szczecin
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 139,040.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł