Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichCoaching jako forma szczególnego wsparcia dzieci i młodzieży
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Coaching jako forma szczególnego wsparcia dzieci i młodzieży

Numer FIO: 3762
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Działanie / Obszar: Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
Województwo: dolnośląskie
Powiat: Wrocław
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 93,680.00 zł
Druga transza dotacji: 75,720.00 zł