Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichCentrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej

Numer FIO: 3198
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Forma prawna: Stowarzyszenie
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: ostrowiecki
Okres realizacji: dwuletni
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 68,750.00 zł
Druga transza dotacji: 131,250.00 zł