Money.plTechnologieNauka i wiedzaDotacje z Funduszu Inicjatyw ObywatelskichAkademia Liderów Odpowiedzialnego Biznesu
Wyszukiwarka dotacji z Funduszu Inincjatyw Obywatelskich
Fundusz Inincjatyw Obywatelskich

Akademia Liderów Odpowiedzialnego Biznesu

Numer FIO: 3897
Rok: 2012
Nazwa wnioskodawcy: Wielkopolska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Forma prawna: Fundacja
Obszar / Priorytet: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie / Obszar: Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Poznań
Okres realizacji: jednoroczny
Kwota dotacji w danym roku - pierwsza transza: 75,660.00 zł
Druga transza dotacji: 0.00 zł