Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologieNauka i wiedzaBadania naukoweZasady żywienia cieląt do szóstego miesiąca życia
Wyszukiwarka badań naukowych
  • od
  • do
Badania naukowe

Zasady żywienia cieląt do szóstego miesiąca życia

Autor: Bilik Krzysztof
Węglarzy Karol
Kaczor Andrzej
Wawrzyńczak Stefan
Data publikacji: 2007-01-01
Słowa kluczowe: pasze
produkcja zwierzęca
żywienie zwierząt 
Wyniki badań: ywienia cieląt rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) odm cb i czb umiarkowanymi (ok350 lcielę) dawkami pójła z preparatu mlekozastępczego, z wykorzystaniem paszy treściwej zawierającej wysokobiałkową mieszankę ,,starter, całe ziarno kukurydzy i gnieciony jęczmień, przy utrzymaniu w okresie pojenia w budkach typu ,,Iglo na wolnym powietrzu, a następnie w kojcach grupowych z wybiegiem, pozwala uzyskać korzystne wskaźniki wzrostu i zdrowotności Uzyskane w badaniach i wdrożeniu wielkości masy ciała w 6 miesiącu życia i dziennych przyrostów masy ciała w okresie od urodzenia do 180 dnia życia (odpowiednio 175 kg i 770 g), zbliżone są do normatywów hodowlanych zalecanych dla cieliczek rasy hf
Wnioski: Poprzez zastosowanie odpowiedniego żywienia krów w okresie zasuszenia oraz umiejętnego pojenia cieląt pełnowartościową, pod względem zawartości immunoglobulin surowiczych siarą, zwłaszcza w ciągu pierwszych godzin po urodzeniu, można wpłynąć nie tylko na poprawę zdrowotności i przeżywalności cieląt, ale także na uzyskanie dobrych wyników w ich odchowie Na podstawie przeprowadzonych badań można zalecać dla praktyki rolniczej stosowanie w żywieniu cieląt umiarkowanych dawek paszy płynnej (ok 350 lcielę) w 8-tygodniowym okresie pojenia, przy jednoczesnym wykorzystaniu (w okresie wypajania) paszy treściwej złożonej z wysokobiałkowej mieszanki ,,starter, ziarna kukurydzy i gniecionego jęczmieniaMiejsce wdrożenia ZD IZ-PIB Grodziec ląski Sp z oo oraz w innych Zakładach Doświadczalnych IZ-PIB i fermach bydła mlecznego w kraju
Efekty: Zastosowany i wdrożony w ZD IZ-PIB Grodziec ląski Sp z oo sposób odchowu cieląt, zapewnia dobre, zbliżone do zalecanych dla zwierząt tej rasy, wskaźniki wzrostu i rozwoju cieliczek w okresie odchowu do 6 miesiąca życia
Publikacje: Bilik K., Strzetelski J., Łopuszańska-Rusek M., Węglarzy K. (2006). Tendencje w odchowie cieliczek hodowlanych ras mlecznych w okresie pojenia mlekiem. Post. Nauk Roln., 4, 71-85.
Bilik K. (2006). Pierwsze pasze dla cieląt. Hodowca Bydła, 9, 18-25.
Bilik K. (2006). Odporność z ...... ?wiadra?. Hoduj z głową. 1, 30-36.
Węglarzy K., Bilik K., Wawrzyńczak S. (2007). Zasady odchowu cieliczek z uwzględnieniem systemu stosowanego w ZD IZ-PIB Grodziec Śląski Sp.z o.o. Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 26-30.marzec 2007, W. Rocz. Nauk. Zoot., Supl.1 (w druku).
  
Nazwa: Instytut Zootechniki PIB