Money.plTechnologieNauka i wiedzaBadania naukoweKoncepcja zagospodarowania gminy Gawłuszowice ze względu na zanieczyszczenia powietrza
Wyszukiwarka badań naukowych
  • od
  • do
Badania naukowe

Koncepcja zagospodarowania gminy Gawłuszowice ze względu na zanieczyszczenia powietrza

Publikacje: Praca zbiorowa pod redakcją Kaszy H., Klamy H. 2007. Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska, XIV, Wyd. ATH Bielsko Biała  
Wnioski: W oparciu o wyniki badań zmierzonych zanieczyszczeń oraz bonitację przyrodniczo-rekreacyjną gminy Gawłuszowice sporządzono mapy przydatności terenu gminy dla perspektywicznej zabudowy mieszkaniowej i rekreacji
Efekty: Z przeprowadzonej bonitacji punktowej i analizy rozkładów przestrzennych zanieczyszczeń powietrza wynika, że najbardziej korzystny teren do rekreacji stanowią obszary leżące wzdłuż rzek Wisły i Wisłoki Biorąc pod uwagę niskie zanieczyszczenie powietrza oraz bonitację przyrodniczo-rekreacyjną gminy Gawłuszowice wynika, że najbardziej preferowanymi obszarami pod perspektywiczną zabudowę mieszkaniową gminy są miejscowości Brzyście, Kliszów, Gawłuszowice, Młodochów oraz Wola Zdakowska
Słowa kluczowe: ochrona środowiska
obszary wiejskie 
Wyniki badań: Gmina Gawłuszowice położona jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie mieleckim w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej Gmina znajduje się w strefie oddziaływań ośrodków miejsko-przemysłowych, którymi są Mielec-znajdujący się na południowy-wschód od gminy oraz Połaniec leżący na północny-zachód W okresie lata 2005 oraz zimy 2006 przeprowadzone zostały pomiary stężeń SO2 i NO2 W całym okresie badawczym zanieczyszczenia były zmienne i kształtowały się na niskim poziomie Zarówno SO2 jak i NO2 nie przekroczyły wartości dopuszczalnych Stężenia zimowe przeważały nad letnimi Stosunek stężeń letnich do zimowych dla SO2 wynosił 13, a dla NO2 14 Najwyższe wartości SO2 wystąpiły w północno-zachodniej i południowej części gminy, co przypuszczalnie odzwierciedla ich napływowy charakter z sąsiadujących uprzemysłowionych terenów położonych na północnym zachodzie i południuNajwyższe stężenia zimowe NO2 wystąpiły w południowej części gminy, co może wskazywać na ich napływ z miasta Mielec
Nazwa: Akademia Rolnicza Kraków
E-mail: Katedra Meteorologii i Klimatologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Krakowie, rmmiczyncyf-kredupl
Autor: Janusz Miczyński
Paulina Bielawa
Zbigniew Zuśka
Elżbieta Rybczyńska
Data publikacji: 2008-01-01