Money.plTechnologieNauka i wiedzaBadania naukoweDoskonalenie technologii produkcji surowców leczniczych metodami konwencjonalnymi oraz badania nad wprowadzeniem metod ekologicznych do upraw zielarskich
Wyszukiwarka badań naukowych
  • od
  • do
Badania naukowe

Doskonalenie technologii produkcji surowców leczniczych metodami konwencjonalnymi oraz badania nad wprowadzeniem metod ekologicznych do upraw zielarskich

Nazwa: Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich
Data publikacji: 2008-01-01
Publikacje: Wojciech A. Kucharski, Romuald Mordalski. Porównanie wpływu sposobu odchwaszczania plantacji na plonowanie wybranych gatunków roślin olejkowych. Progress in Plant Protection 2007; 47(3): 173-176.  
Słowa kluczowe: rośliny zielarskie
rolnictwo ekologiczne 
Wyniki badań: W przeprowadzonych w latach 2005-2007 badaniach uprawowych z wybranymi gatunkami roślin olejkowych, w systemie konwencjonalnym najwyższą efektywność odchwaszczania plantacji stwierdzono stosując pełne pielenie tj odchwaszczane mechaniczne (w międzyrzędziach) oraz ręczne (w rzędach roślin) Badania wykazały też dużą skuteczność chwastobójczą herbicydu Afalon 450 SC w zabiegu naglebowym, po siewie Plony surowców (cząber, kolendra) uzyskane, zarówno przy zalecanej, jak i obniżonej dawce herbicydu, nie różniły się istotnie od plonów uzyskanych przy pełnym pieleniu W systemie ekologicznym wyraźne działanie plonotwórcze uzyskano przy zastosowaniu wyższej biomasy kompostu w wysokości 20 tha (cząber, kolendra) oraz obornika w dawce 33 tha (bazylia) Efektywny wzrost plonu surowca, w stosunku do kontroli, wyniósł dla ziela cząbru ok 30, dla owoców kolendry ok 43 oraz dla ziela bazylii ok 27
Wnioski: W uprawie konwencjonalnej cząbru ogrodowego, kolendry siewnej i bazylii pospolitej porównywalną efektywność odchwaszczania plantacji uzyskuje się stosując pełne pielenie oraz odchwaszczanie chemiczne preparatem Afalon dysp 450 SC Wariant pielęgnacji z odchwaszczaniem wyłącznie mechanicznym (tylko w międzyrzędziach) jest niewystarczający dla uzyskiwania choćby przeciętnych plonów surowców W uprawie ekologicznej cząbru ogrodowego, kolendry siewnej i bazylii pospolitej, pozytywny efekt nawożenia podstawowego na glebach lekkich, uzyskuje się stosując nawożenie naturalne lub organiczne Plony roślin olejkowych nawożonych wyłącznie obornikiem lub kompostem, pod względem wysokości, dorównywały plonom z upraw nawożonych konwencjonalnie, a w przypadku cząbru przewyższały je
E-mail: e-mail iripziripzpl httpwwwiripzpl
Efekty: Przeprowadzone badania przyczyniły się do optymalizacji czynników agrotechnicznych w zakresie uprawy konwencjonalnej oraz do poznania możliwości prowadzenia metodami ekologicznymi upraw cząbru ogrodowego, kolendry siewnej i bazylii pospolitej Wdrożenie wyników badań do praktyki umożliwi osiąganie wysokich plonów surowców, o odpowiedniej wartości biologicznej, dla przemysłu przetwórczego
Autor: Wojciech A Kucharski
Romuald Mordalski