Money.plTechnologieNauka i wiedzaBadania naukoweDoskonalenie technologii produkcji ,,gęsi owsianej przez zastosowanie optymalnego terminu wstawiania gąsiąt do wychowalni
Wyszukiwarka badań naukowych
  • od
  • do
Badania naukowe

Doskonalenie technologii produkcji ,,gęsi owsianej przez zastosowanie optymalnego terminu wstawiania gąsiąt do wychowalni

Nazwa: Instytut Zootechniki PIB
Efekty: Dla fermy o obsadzie 1000 szt gęsi zastosowanie technologii zasiedlania wychowalni gąsiętami w 48 godzin po wylęgu, w porównaniu z wcześniejszym (24 godz) lub późniejszym (72 godz) zasiedlaniem, zwiększa łączną masę ciała 1000 szt 17-tygodniowych gęsi tuczonych odpowiednio o 132 i 262 kg, co przy cenie 7 zł za 1 kg żywca, zwiększa efekt ekonomiczny odpowiednio o około 922 i 1835 zł
Data publikacji: 2008-01-01
Słowa kluczowe: produkcja zwierzęca
rozród zwierząt 
Wyniki badań: Na podstawie dwuletnich badań stwierdzono, że termin zasiedlenia wychowalni pisklętami, a ściślej czas rozpoczęcia pobierania wody i paszy przez gąsięta Białe Kołudzkie(R), który upływa od chwili wylęgu, ma wysoko istotny wpływ na masę ciała 17-tygodniowych gęsi tuczonych w technologii pozyskiwania ,,gęsi owsianej Największą masę ciała w tym wieku uzyskują ,,gęsi owsiane wstawione do wychowalni w 48 godzinie po wylęgu (tj 24 godziny od ich wyjęcia z komory klujnikowej) Ich średnia masa ciała była większa odpowiednio o 132 i 262 g niż u ptaków wstawionych do wychowalni w wieku 24 godzin (tj bezpośrednio po wyjęciu z komory klujnikowej) i 72 godzin po wylęgu (tj 48 godzin od ich wyjęcia z komory klujnikowej)
Wnioski: Zasiedlanie wychowalni gąsiętami przeznaczonymi do tuczu powinno następować w 48 godzinie po wylęgu (tj 24 godziny od ich wyjęcia z komory klujnikowej)Miejsce wdrożenia Instytut Zootechniki - PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo
Autor: dr inż Badowski Jakub
dr inż Bielińska Halina,dr inż Pakulska Elżbieta
prof dr hab Herbut Eugeniusz