Money.plTechnologieNauka i wiedzaBadania naukoweDobór terminu siewu w uprawie fasoli nasiennej uprawianej metodą ekologiczną
Wyszukiwarka badań naukowych
  • od
  • do
Badania naukowe

Dobór terminu siewu w uprawie fasoli nasiennej uprawianej metodą ekologiczną

Nazwa: Instytut Warzywnictwa
Publikacje: Kłosowski S., Szafirowska A. 2007. Dobór terminu siewu w uprawie fasoli nasiennej metodą ekologiczną i konwencjonalną. Ogólnopolska Konferencja Upowszechnieniowa ?Nauka praktyce? . Skierniewice 2007, str.11-14.  
Słowa kluczowe: ogrodnictwo
warzywnictwo
uprawa roli
rolnictwo ekologiczne 
Wyniki badań: Uprawa fasoli w gospodarstwach ekologicznych jest obarczona dużym ryzykiem, ze względu na żerowanie szkodników w okresie wschodów, kwitnienia oraz dojrzewania nasion Ochrona roślin przed szkodnikami w uprawach integrowanych i konwencjonalnych polega na traktowaniu nasion zaprawami chemicznymi oraz interwencyjnym opryskiwaniu roślin W przypadku upraw ekologicznych nie ma możliwości zastosowania skutecznego zaprawiania nasion Jednym z ważniejszych problemów w uprawie fasoli w gospodarstwach ekologicznych jest walka ze szkodnikami, szczególnie ze śmietkami W Instytucie Warzywnictwa podjęto badania nad wykorzystaniem czynników agrotechnicznych w celu zabezpieczenia upraw fasoli przed żerowaniem śmietki kiełkówki i śmietki glebowej Zastosowano kilka terminów siewu, dobranych w taki sposób aby ominąć niebezpieczeństwo nalotu śmietek na plantacje Stwierdzono, że opóźnianie terminu siewu, po wylotach śmietek, zapewniło dobre wschody roślin, jednakże zbyt późny siew uniemożliwiał uzyskanie w pełni dojrzałych nasion, co w produkcji nasiennej jest bardzo ważną cechą materiału siewnego Wyniki badań wykazały także, że zapewnienie optymalnego nawożenia (w badaniach stosowano kompost w dawce 20tha) może być czynnikiem istotnie wpływającym na wielkość i jakość plonu nasion, dzięki czemu w uprawie ekologicznej uzyskano plon nasion porównywalny do plonu z uprawy konwencjonalnej Stwierdzono, że w uprawie ekologicznej termin wysiewu nasion fasoli należy dostosować ściśle do daty wylotu śmietek, co dla warunków Polski centralnej przypada na ogół na okres trzeciej dekady maja
Wnioski: - uprawa fasoli nasiennej metodą ekologiczną wymaga ścisłego dostosowania terminu siewu nasion do wylotu muchówek żerujących na kiełkujących nasionach i siewkach (wysiew po ustaleniu terminu wylotu śmietek na podstawie sygnalizacji)- w celu uzyskania wysokich plonów nasion konieczne jest zapewnienie uprawom optymalnych warunków nawozowych
Efekty: Dostosowanie terminu siewu fasoli do wylotu szkodników pozwala na ograniczenie stosowania zoocydów, zmniejszenie zagrożenia dla fauny pożytecznej i dla środowiska Efekty ekonomiczne - zmniejszenie kosztów na środki ochrony roślin oraz stworzenie motywacji dla rolników uprawiających warzywa metodami ekologicznymi, do rozszerzania asortymentu upraw, w tym warzyw nasiennych
E-mail: e-mail eskolosinwarzskierniewicepltel 046 833 40 38
Data publikacji: 2008-01-01
Autor: mgr Sławomir Kołosowski
dr Anna Szafirowska