Money.plTechnologieNauka i wiedzaBadania naukoweBadania nad biologicznymi uwarunkowaniami tworzenia banków genów lasotwórczych drzew leśnych w Karpatach
Wyszukiwarka badań naukowych
  • od
  • do
Badania naukowe

Badania nad biologicznymi uwarunkowaniami tworzenia banków genów lasotwórczych drzew leśnych w Karpatach

Publikacje: Sabor J. (2007). Idea Karpackiego Banku Genów i aktualny stan realizacji projektu. Ochrona i zachowanie leśnej bioróżorodności w Karpackim Banku Genów. Rola świerka pospolitego i innych gatunków w zachowaniu ekosystemów leśnych Karpat. Sesja naukowa. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 92, str. 13-22.
Suszka B. (2007). Kierunki rozwoju infrastruktury Regionalnego Karpackiego Banku Genów. Rola świerka pospolitego i innych gatunków w zachowaniu ekosystemów leśnych Karpat. Sesja naukowa. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 92, str. 23-28.
  
Nazwa: Akademia Rolnicza Kraków
Wnioski: Wyniki badań pozwalają na wybranie i przygotowanie kwalifikowanego materiału odnowieniowego buka i jodły do przebudowy świerczyn karpackich oraz na zagospodarowanie gruntów porolnych Pogórza Karpackiego Pozwalają również na zaplanowanie rozszerzenia składu gatunkowego gospodarczych typów drzewostanów dostosowanych do siedlisk głównie o gatunki domieszkowe w tym wiąz i jawor
Słowa kluczowe: zalesianie
obszary wiejskie 
Wyniki badań: W ramach tematu przeprowadzono ocenę cech fenologicznych buka na powierzchniach zachowawczych Karpackiego Banku Genów Stwierdzono istotne różnice rozwoju wegetacyjnego buka badanych proweniencji karpackich Na podstawie oszacowanej zmienności genetycznej populacji buka potwierdzono genetyczną odrębność późno pędzących buczyn karpackich Zaznaczają się istotne różnice wynoszące na ekstremalnych uprawach ok 2 tygodni Wolniejszy, wiosenny rozwój buka zaznaczył się na powierzchniach wschodniokarpackich, w Bieszczadach i Pogórzu Przemyskim oraz na uprawach zachowawczych najwyżej położonych tj w Wiśle, Suchej i Krościeńku Stwierdzona geograficzna zmienność buka zwyczajnego w Karpatach wskazuje na regionalne możliwości selekcyjnego wyboru odporniejszych pochodzeń na przymrozki wiosenne Do tych populacji zaliczyć należy m in buki pochodzeń Malinka z Nadleśnictwa Wisła w Beskidzie ląskim oraz Feleczyn z Nadleśnictwa Nawojowa w Beskidzie Niskim W trakcie badań stwierdzono odmienną strukturę genetyczną badanych populacji buka oraz jedlin wschodnio i zachodniokarpackich Zmienność genetyczna populacji buka oszacowana na podstawie dystansów genetycznych potwierdza genetyczną odrębność późno pędzących buczyn Analiza skupień wykazała odrębność pochodzeń Hadle i Posada Zaryszyńska
Efekty: Ochrona zasobów genowych w Karpackim Banku Genów pozwala na zachowanie ginących ekosystemów leśnych specyficznych dla regionu KarpatUzyskane w ramach tematu wyniki badań oraz zalecenia dla praktyki zostaną przekazane do wykorzystanie przez nadleśnictwa z terenów RDLP w Katowice, Kraków, Krosno i Wrocław Zostaną również udostępnione placówkom naukowo-badawczym Instytut Badawczy Leśnictwa ul Braci Leśnej 3, Sękocin Stary,Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, ul Parkowa 5, 62-035 Kórnik,SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Data publikacji: 2008-01-01
E-mail: Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych, Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie, Al 29 Listopada 46, 30-059 Kraków
Autor: Kierownik tematu prof dr hab Janusz SaborWykonawcy dr Jacek Banach
dr Kinga Skrzyszewska
mgr inż Anna Faber
dr inż Marta Kempf