Money.plTechnologieNauka i wiedzaBadania naukoweAnaliza genetyczna cech płodności w populacji bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Wyszukiwarka badań naukowych
  • od
  • do
Badania naukowe

Analiza genetyczna cech płodności w populacji bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej

Nazwa: Akademia Rolnicza Kraków
Wyniki badań: Celem pracy było oszacowanie parametrów genetycznych cech płodności w populacji polskiego bydła holsztyńsko-fryzyjskiego Oszacowano odziedziczalności wskaźników niepowtarzalności unasienień do 56 i 72 dnia po pierwszym zabiegu (NR56 i NR72), wieku pierwszej inseminacji, wieku pierwszego zapłodnienia, wieku pierwszego ocielenia, długości okresu usługi, odstępu międzyocieleniowego, odstępu międzyciążowego, przestoju poporodowego i długości ciąży W kolejnym etapie oszacowano korelacje genetyczne i fenotypowe między cechami płodności oraz cechami wydajności mlecznej i cechami pokroju
Wnioski: Wnioski dla praktyki Przeprowadzone badania mogą zostać wykorzystane w prakltyce hodowlanej do rozszerzenia oceny wartości genetycznej bydła mlecznego w Polsce Obecnie grupa cechy płodności należy do najważniejszych cech funkcjonalnych Zaprezentowane wyniki stanowią poważny wkład w rozwój wiedzy na temat wartości parametrów genetycznych cech płodności w populacji polskiego bydła holsztyńsko-fryzyjskiego i mogą być wykorzystane w krajowym systemie oceny wartości hodowlanejMiejsce wdrożenia Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Publikacje: 1.Jagusiak W. 2005. Fertility measures in Polish Black and White cattle. 1.Genetic parameters of heifer fertility traits. J Anim Feed Sci. 14: 423-433.
2.Jagusiak W. 2005. Fertility measures in Polish Black and White cattle. 2.Genetic parameters of interval measures. J Anim Feed Sci. 14: 435-444
3.Jagusiak W. 2006. Fertility measures in Polish Black and White cattle. 3. Phenotypic and genetic correlations between fertility measures and milk production traits. J Anim Feed Sci. 15: 371-380
4.Jagusiak W. 2006. Fertility measures in Polish Black and White cattle. 4. Phenotypic and genetic correlations between fertility measures and type traits. J Anim Feed Sci. 15: 557-567  
Słowa kluczowe: produkcja zwierzęca
weterynaria
rozród zwierząt 
Data publikacji: 2008-01-01
Autor: Wojciech Jagusiak