Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zmarł astronom Konrad Rudnicki

Zmarł astronom Konrad Rudnicki

Fot. sxc/cc/dimitri c

12 listopada zmarł w Krakowie astronom ks. prof. Konrad Rudnicki. Miał 87 lat. Był pierwszym powojennym odkrywcą polskiej komety (C/1966 T1 Rudnicki) - poinformowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), którego był członkiem.

Konrad Rudnicki urodził się 2 lipca 1926 roku w Warszawie. Był astronomem, a także duchownym Starokatolickiego Kościoła Mariawitów oraz teologiem. Posiadał tytuł profesora astronomii i teologii.

W czasie II wojny światowej walczył w partyzantce w ramach Gwardii Ludowej, miał pseudonim ,,Zemsta", określano go też jako ,,Twardowski". Podczas okupacji ochraniał także kilku Żydów, za co otrzymał w 1996 roku tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata oraz medal Yad Vashem.

W 1945 roku rozpoczął studia astronomiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Egzamin magisterski zdał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1949 r., gdyż warszawska uczelnia nie miała wtedy stosownych uprawnień. Było to pierwsze powojenne magisterium z astronomii. Doktorat obronił w 1953 roku. Przez kilkanaście lat pracował w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1968 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1965 roku odkrył kometę, którą nazwano C/1966 T1 Rudnicki. Dokonał tego podczas pobytu w amerykańskim Obserwatorium Palomarskim. Była to pierwsza kometa odkryta po wojnie przez Polaka. Prowadził badania także w watykańskim obserwatorium astronomicznym w Castel Gandolfo.

Naukowe zainteresowania Rudnickiego obejmowały astronomię gwiazdową, astronomię pozagalaktyczną (m.in. badał supernowe), kosmologię oraz metodologię astronomii i nauki. Był członkiem prezydium Komitetu Nauki i Techniki PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA). Baza publikacji astronomicznych SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) obejmuje w swoim spisie ponad 150 prac oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych z astronomii, których autorem lub współautorem był Konrad Rudniki.

Rudnicki, wspólnie z Włodzimierzem Zonnem, napisał podręcznik akademicki ,,Astronomia gwiazdowa", wydany w 1957 roku. Był także autorem szkolnego podręcznika do astronomii (1970 r., później wznawianego wiele razy) i współautorem książki popularnonaukowej ,,Świat planet" (1983 r.). Jego artykuły ukazywały się w czasopismach ,,Urania", ,,Wolnomularz Polski" i ,,Praca nad sobą". W wydanej w 2007 roku książce ,,Astronomem być... Świadectwa życia i pracy astronomów polskich" znajduje się rozdział napisany przez Rudnickiego, zatytułowany ,,Jak zostałem astronomem?"

Od 1959 roku był kapłanem Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Nosił zakonne imiona Maria Paweł. Był także profesorem teologii. Zajmował się antropozofią (doktryna filozoficzno-psychologiczna), był członkiem Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego. (PAP)

cza/ agt/

kosmos
PAP
Czytaj także
Polecane galerie