Zimowy nabór na studia właśnie ruszył

Zimowy nabór na studia właśnie ruszył

Fot. dra_schwartz/iStockphoto

Uczelnie rozpoczęły rejestrację kandydatów na studia, którzy naukę chcą zacząć od semestru letniego - drugiego w roku akademickim 2012/2013. Oferta adresowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich.

Jak powiedziała Marta Sznajder z działu Spraw Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej, inżynierskie studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów i kończą się w semestrze zimowym.

- Dlatego też nabór na studia drugiego stopnia, magisterskie, prowadzony jest w środku roku akademickiego. W ten sposób uczelnia umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia bezpośrednio po uzyskaniu tytułu inżyniera - dodała.

Podobnie jest na Politechnice Wrocławskiej. Z myślą o absolwentach z tytułem inżyniera lub licencjata uczelnia przygotowała ponad 4,5 tys. miejsc na 42 kierunkach studiów stacjonarnych m.in. na wydziałach: transportu, budownictwa, informatyki czy architektury.

Politechnika Łódzka ma 1920 miejsc na studiach stacjonarnych i 395 miejsc na niestacjonarnych. Wśród 37 kierunków studiów drugiego stopnia, oferowanych przez uczelnię znajduje się m.in. budownictwo, które jest kierunkiem zamawianym prowadzonym przez Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska.

Na Politechnice Warszawskiej studia stacjonarne drugiego stopnia można w połowie roku rozpocząć na wszystkich polskojęzycznych kierunkach studiów oprócz kierunków: architektura i urbanistyka oraz budownictwo.

Ale nie tylko uczelnie techniczne rekrutują w zimie. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest gotów na przyjęcie po 120 studentów na kierunkach: towaroznawstwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz technologia żywności.

studia, rekrutacja, nabór, semestr
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
dfvdf
91.217.19.* 2013-01-16 22:43
Studia, a po co to?
2013-01-16 15:41
No to w końcu szansa dla mnei żeby zaczać studia , zamierzam już chyab od trzech lat studiować i za każdym razem cos mnei powstrzymuje...