Wiesław Banyś szefem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Wiesław Banyś szefem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Fot. sxc/cc/mihow

Prof. Wiesław Banyś został w sobotę wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zastąpił na tym stanowisku prof. Katarzynę Chałasińską-Macukow.

Na Uniwersytecie Warszawskim zgromadzenie wyborcze Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wybrało w sobotę nowego przewodniczącego Konferencji, który będzie stał na jej czele do 2016 r. Podczas wyborów oddano 74 głosy, wszystkie za kandydaturą prof. Banysia.

Podczas rozmowy z dziennikarzami po wyborach prof. Banyś zapewnił, że będzie kontynuował dotychczasowe kierunki działania KRASP, zgodne z założeniami strategii Europa 2020 - długookresowego programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, oraz Środowiskowej Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, opracowanej przez KRASP i Fundację Rektorów Polskich.

Nowy szef KRASP podkreślił, że zależy mu na dalszym zwiększaniu dostępu Polaków do wyższego wykształcenia. Jest jednocześnie zainteresowany umiędzynarodowieniem badań i studiów, gdyż - jak uznał - sprzyja to kreatywności. Służy temu "udział uczonych w dużych zgrupowaniach zwanych klastrami, służących rozwiązywaniu dużych problemów naukowych, np. dotyczących nowych źródeł energii czy nowoczesnych technologii wydobywania węgla" - tłumaczył. Natomiast w przypadku studiów zapewnia to np. organizacja programów studiów, wykładów oraz zajęć w języku angielskim.

Prof. Banyś opowiada się za szerszą niż dotąd współpracą w ramach trójkąta: nauki, edukacji i szeroko rozumianego otoczenia uczelni, czyli biznesu oraz gospodarki. "Chcemy, aby doszło do większego upraktycznienia studiów; zwiększenia ilości staży i praktyk tam, gdzie potrzeba. By można było powiedzieć, że mamy większy transfer wiedzy do przemysłu" - mówił.

Profesor dodał, że zależy mu na większej aktywności środowiska akademickiego i uczelni w debacie publicznej na różne, ważne dla kraju tematy. "Nowa społeczna odpowiedzialność uniwersytetów to także włączenie się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Takie przesłanie pojawia się w misjach uniwersytetów, ale nie bywa do końca realizowane" - zauważył.

W trakcie posiedzenia wybrano także zastępców przewodniczącego. Zostali nimi prof. Ryszard Zimak, rektor warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego oraz Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej. Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW i dotychczasowa przewodnicząca KRASP, została wybrana honorową przewodniczącą KRASP.

Prof. Wiesław Banyś - językoznawca, romanista, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek prezydium KRASP w latach 2008-2012, studiował filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim, a habilitację obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Prof. Banyś jest specjalistą z zakresu językoznawstwa komputerowego, tłumaczenia automatycznego i wspomagania tłumaczenia przy pomocy komputera, elektronicznych baz danych słownictwa specjalistycznego, automatycznego indeksowania i streszczania tekstów.

Prof. Banyś jest autorem pięciu monografii oraz skryptu z zakresu gramatyki języka francuskiego, redaktorem 11 roczników czasopisma ,,Neofilologica", współredaktorem pięciu roczników ,,Etudes Cognitives/Studia Kognitywne" oraz kilkudziesięciu studiów i rozpraw opublikowanych w kraju i za granicą.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to najważniejsza organizacja uczelni akademickich w Polsce. Od 15 lat reprezentuje interesy szkół wyższych, dba o podnoszenie jakości kształcenia, a także wydaje opinie w ważnych sprawach dla szkolnictwa wyższego. KRASP zrzesza 107 członków, w tym władze 96 uczelni publicznych oraz 11 prywatnych. Wśród nich są rektorzy uniwersytetów, uczelni technicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych, wychowania fizycznego, rolniczych, wojskowych i służb państwowych. (PAP)

aszw/ zan/ gma/ tot/

uczelnie
PAP
Czytaj także
Polecane galerie