Wielkie granty z Unii dla polskich naukowców

Wielkie granty z Unii dla polskich naukowców

Fot. JT/CC2.0/Flicr.com

Trzy projekty polskich naukowców przeszły do kolejnego etapu konkursu Teaming for Excellence Komisji Europejskiej. Teraz dostaną po 500 tys. euro na opracowanie szczegółowych biznesplanów, a jeśli ich pomysły okażą się najlepsze, otrzymają w kolejnej puli 20 mln euro na wdrażanie zgłoszonej koncepcji lub budowę jednostki badawczej.

Konkurs Teaming for Excellence to część unijnego programu Horyzont 2020. Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska. W sumie zgłoszono do niego 169 projektów, w tym 19 z naszego kraju.

Wśród 31 pozytywnie ocenionych pomysłów znalazły się 3 polsko-niemieckie projekty z udziałem naukowców z Warszawy, Łodzi i Wrocławia.

Wybrane w konkursie instytucje mają szansę rozwinąć strategiczne partnerstwo z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Europie.

Granty na rozwój

Na razie każdy z 31 zespołów dostanie po 500 tys. euro na opracowanie szczegółowego biznesplanu, zakładającego taką współpracę.

W kolejnym etapie maksymalnie 10 spośród tych projektów może otrzymać po 20 mln euro na rozwój lub stworzenie centrum doskonałości.

Trzy polskie projekty nagrodzone

Wśród 31 pozytywnie ocenionych przez Komisję Europejską projektów znalazły się: Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi, Wrocławskie Centrum Doskonałości, Cezamat Environment w Warszawie.

Horyzont 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.

Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Więcej informacji o konkursie Teaming for Excellence na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej w Money.pl
Naukowcy sprawdzili "teorię mężczyzn idiotów"
Znacznie więcej mężczyzn niż kobiet decyduje się na nieprzemyślane, zagrażające zdrowiu i życiu zachowania.
Zaskakujące wyniki badań na temat... snu
Osoby borykające się z bezdechem sennym mają także problemy z prawidłowym wykorzystywaniem tlenu w czasie intensywnych ćwiczeń.
Komisja Europejska, badania, bruksela, naukowcy, granty
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie