Uniwersytet Opolski rusza ze studiami o profilu praktycznym

Uniwersytet Opolski rusza ze studiami o profilu praktycznym

Fot. sxc/cc/fredjk

Uniwersytet Opolski rusza ze studiami stacjonarnymi o profilu praktycznym - poinformował rzecznik uczelni Marcin Miga. Od października rozpoczynają się zajęcia na profilu "Języki obce w turystyce", który będzie prowadzony we współpracy z jednym z biur podróży.

Profil praktyczny ma być ukierunkowany na zdobywanie przez studenta umiejętności praktycznych, uzyskiwanych m.in. na zajęciach warsztatowych prowadzonych przez osoby z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią. "W odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego, absolwent studiów o profilu praktycznym oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozyskuje doświadczenie zawodowe w czasie trwania studiów" - powiedział Miga.

Rzecznik Uniwersytetu Opolskiego dodał też, że uczelnia pozyskała z programu Kapitał Ludzki pieniądze na realizację projektu. "W ramach kształcenia każdy student, który rozpocznie studia na profilu praktycznym otrzyma wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę" - dodał Miga.

Miga podaje, że profil praktyczny jest sposobem kształcenia, na który składają się m.in. programy, w których wzięto pod uwagę możliwość zatrudnienia po zakończeniu studiów, bezpośrednie kontakty studentów z osobami prowadzącymi firmy i instytucjami posiadającymi doświadczenie z różnych dziedzin i obszarów tematycznych. Obejmuje również zajęcia terenowe i wyjazdy studyjne realizowane w partnerskich firmach i instytucjach, kształcenie w małych grupach realizujących m.in. prace analityczne i autorskie projekty.

"Realizowane w trakcie studiów praktyki zawodowe łączone są z obecną i przyszłą pracą, ukierunkowywane są na realizację użytecznych tematów prac dyplomowych" - dodał rzecznik.

Pierwsze studia o profilu praktycznym na Uniwersytecie Opolskim rozpoczną się w październiku na kierunku "Języki obce w turystyce". W semestrze zimowym ruszą kolejne studia stacjonarne o profilu praktycznym - "Odnawialne źródła energii", "Inżynieria środowiska", "Ochrona środowiska".

Łącznie w tym roku akademickim na uczelni opolskiej, studia te rozpocznie 51 osób.

Nowe przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wprowadzają zapisy, które zobowiążą uczelnie do różnicowania studiów na profilach ogólnoakademickich od studiów na profilu praktycznym. I tak na studiach o profilu praktycznym przewidziano obowiązek prowadzenia trzymiesięcznych praktyk. Z kolei na profilu akademickim studenci włączani mają być w badania prowadzone na uczelni.

Na zmiany w programach studiów inżynierskich i licencjackich uczelnie mają czas do końca 2016 r., a w programach magisterskich - do końca 2017 r. Nowelizacja daje też możliwość prowadzenia studiów międzyuczelnianych i studiów dualnych prowadzonych z pracodawcami. (PAP)

ktp/ mki/

uczelnie
PAP
Czytaj także
Polecane galerie